Aanpak en Advisering

Gesprek

Een gesprek met adviseurs van InAspire loont zeker.
Wij staan altijd open voor samenwerking en denken graag mee in creatieve oplossingen. Oplossingen op het terrein van ontwikkeling van personeel, het trainen van docenten, het begeleiding en uitvoeren van examineringstrajecten, het ontwikkelen van opleidingen en meet- en toetsinstrumenten. En ook als u behoefte heeft aan een project-/interimmanager die zaken voor u regelt of tijdelijk overneemt kunt u bij ons terecht. Uitdagingen gaan we zeker niet uit de weg!

Inspiratie

Wij zijn ervan overtuigd dat een eerste gesprek zowel ons als u zal inspireren om tot een oplossing te komen. Met ons sparren geeft altijd nieuwe uitkomsten en inzichten, zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Geen standaard oplossing. Een oplossing op maat, die precies bij u past. Samen met u denken we mee over de mogelijkheden en de scenario’s om vervolgens inspirerend aan de slag te gaan.

Aspiratie

De inspiratie die we tijdens de eerste gesprekken met u hebben opgedaan, stimuleert ons om met u eventuele nieuwe inzichten te verkennen en te definiëren. Wij zorgen er voor dat de inspiratie vertaald wordt naar aspiratie. Wat wilt u bereiken? Wat is de stip op de horizon en hoe kunnen we daar naar toe werken? Altijd passend bij de wensen die u als klant heeft.

Resultaatgericht

InAspire levert wat zij met u afgesproken heeft. Daarbij zijn we eerlijk. We gaan u geen zaken beloven die we niet waar kunnen maken. Samen met u verwezenlijken we het vooraf gedefinieerde doel, zodat wij samen met u trots terug kunnen kijken op het proces en op het uiteindelijk behaalde resultaat.

Online Leeroplossingen

Nulmeting

Wilt u weten waar uw medewerkers staan als het gaat om hun digitale vaardigheden? Of wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te toetsen? Dan bieden wij de mogelijkheid aan om een nulmeting uit te voeren. De uitslag van een nulmeting wordt in overleg met u bekend gemaakt aan de medewerker, de leidinggevende of beide of wie u ook wenst. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kan een medewerker een of meerdere onderdelen van het opleidingsprogramma volgen om zich zo verder te bekwamen tot op het gewenste niveau. De nulmeting is ook een prima instrument om in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De nulmeting wordt online aangeboden en kan op elke plek met een computer met internetverbinding worden afgenomen. De nulmeting werkt het meest optimaal wanneer vooraf - bijvoorbeeld door de projectgroep - grofweg het programma is bepaald.

Theorie - E-learning

InAspire beschikt over diverse onderwerpen online theoriemodules. E-learning zien wij als een prima oplossing om 24/7 content te bekijken, te oefenen en te leren. De trainers van InAspire College gebruiken de diverse leerinhouden ook tijdens hun klassikale trainingen zodat de leerstof door herhaling op diverse manieren aangeboden wordt.

Eindtoetsing

Middels een eindtoets tonen medewerkers aan digitaal vaardig te zijn. De eindtoets is gebaseerd op het programma zoals door de projectgroep is vastgesteld. Wanneer de medewerker slaagt, ontvangt deze een InAspire certificaat.

Ontwikkeling Leeroplossingen

Ontwikkelen van content en toetsen

InAspire beschikt over een toetssyteem waarin ontwikkelaars van InAspire al dan niet in samenwerking met andere deskundigen toetsen kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we voor elke training op maat ook een op toets op maat leveren met indien gewenst een eigen certificaat.

Certificering en Examinering

Certificeren

Het volgen van een opleiding of training doe je in eerste instantie om je zelf verder te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk mooi als je dat ook aan kunt tonen middels een toets of examen en een certificaat dat je daarvoor behaalt. Een certificaat is waardevol voor je eigen portfolio en CV.

Certificaat Digitale Vaardigheden

InAspire onderhoudt en beheert het certificaat Digitale Vaardigheden. Meer informatie is te vinden op de website
www.e-userskills.nl. Onze trainers van InAspire College leiden desgewenst ook op voor dit certificaat. Dit examen is ook het officiële examen dat in het reguliere mbo gebruikt wordt voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden.

Examineren

InAspire heeft jarenlange ervaring met het examineren van mbo (ICT) examens - gesimuleerd en in de beroepspraktijk. Ook het ondersteunen van docenten (voor-tijdens en na het examineren) is een dienst die wij met veel plezier uitvoeren.

Your Consultants

Anthony Diaz
CO & Director
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maria Belziar
Senior Advisor
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sabrina Jackson
Director
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download Brochures

Moving your business forward
21/10/2016
Download
Unlock your full potential
15/06/2016
Download
Financial Consulting
07/03/2016
Download
Delivering High Performance
01/02/2015
Download