Skip to main content

Tri2Learn 365

Tri2Learn 365 bestaat uit diverse e-learnings, instructievideo's, oefeningen en toetsen voor de meest bekende en gebruikte Officeprogramma's van Microsoft;
Excel, Outlook, PowerPoint, Word én Teams!

Tri2Learn 365©

Wij bieden het programma Tri2Learn 365 op drie verschillende manieren aan; Klassikaal, via E-Learning en via Webinars. Regelmatig in combinatie.
De meest gebruikte applicaties van Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint en Word) komen aan bod en door de opkomst van het Online werken hebben we ook het onderdeel Teams toegevoegd.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om binnen de inhoud van deze programma's keuzes te maken. Vooraf bespreken we samen met de klant waar de accenten moeten liggen.

Om deze keuzes overwogen te maken, wordt vaak onze zelfevaluatie (nulmeting) ingezet. De uitslag van de zelfevaluatie geeft niet alleen aan waar deelnemers behoefte aan hebben, maar eventueel ook waar de organisatie of afdeling zich in kan verbeteren.

Klassikaal of 1-op-1
Trainen in een klassikale setting of zelfs 1-op-1 heeft onze voorkeur. De interactie en het persoonlijke contact komt hier goed uit de verf. Zeker als het gaat om het delen van ervaringen uit de praktijk. In een 1-op-1 setting kunnen we veel aandacht besteden aan de situatie, vraagstellingen en snelheid waarmee de deelnemer deelneemt aan de training.

E-Learning
De e-Learning modules bestaan uit instructievideo's, opdrachten, afbeeldingen en tekstuele uitleg. Door een eenvoudig menu kun je snel naar een onderwerp naar keuze. De bijbehorende toetsen zijn er om te kijken of je de inhoud van de e-Learning beheerst. Vanzelfsprekend kun je ook eerst een toets maken om te kijken hoe je scoort en waar je wellicht nog iets meer van wilt weten. We wensen je veel leerplezier!

Webinars
Online leren komt steeds vaker voor. Zeker met het vele thuiswerken wordt het gezien als zeer praktisch qua invulling. We houden de Webinars bewust kort van tijd (max. 1 uur) en verdelen de inhoud van het totale programma over meerdere sessies. Dit maakt het voor velen nog praktischer en behapbaar. Online leren is toch anders dan klassikaal!