Aanpak en Advisering

Gesprek

Een gesprek met adviseurs van InAspire loont.
Wij staan altijd open voor samenwerking en denken graag mee in creatieve oplossingen. Oplossingen op het terrein van ontwikkeling van personeel, het trainen van (toekomstige) trainers en docenten, het begeleiding en uitvoeren van examineringstrajecten, het ontwikkelen van opleidingen en meet- en toetsinstrumenten. En ook als u behoefte heeft aan een project-/interimmanager die zaken voor u regelt of tijdelijk overneemt kunt u bij ons terecht.

Inspiratie

Wij zijn ervan overtuigd dat een eerste gesprek zowel ons als u zal inspireren om tot een oplossing te komen. Met ons sparren geeft altijd nieuwe uitkomsten en inzichten, zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Geen standaard oplossing. Een oplossing op maat, die precies bij u past. Samen met u denken we mee over de mogelijkheden en de scenario’s om vervolgens inspirerend aan de slag te gaan.

Aspiratie

De inspiratie die we tijdens de eerste gesprekken met u hebben opgedaan, stimuleert ons om met u eventuele nieuwe inzichten te verkennen en te definiëren. Wij zorgen er voor dat de inspiratie vertaald wordt naar aspiratie. Wat wilt u bereiken? Wat is de stip op de horizon en hoe kunnen we daar naar toe werken? Altijd passend bij de wensen die u als klant heeft.

Resultaatgericht

InAspire levert wat zij met u afgesproken heeft. Daarbij zijn we eerlijk. We gaan u geen zaken beloven die we niet waar kunnen maken. Samen met u verwezenlijken we het vooraf gedefinieerde doel, zodat wij samen met u trots terug kunnen kijken op het proces en op het uiteindelijk behaalde resultaat.

Trainen en Opleiden

Standaard trainingen

Wanneer u kiest voor één van onze standaardtrainingen dan kiest u voor een training waarmee u inhoudelijk wordt klaargestoomd om een gestandaardiseerd diploma of certificaat te behalen. Volgens een bewezen kwalitatief inhoudelijk goed programma werkt u aan uw kennis en kunde. De trainingen zijn heel specifiek gericht op het gekozen onderwerp en herkenbaar op de (arbeids)markt. 

Training op maat

Is een standaard training net niet wat u zoekt? Dan kunt u natuurlijk ook kiezen voor een training op maat. Samen met u stellen we zorgvuldig een passende inhoud samen.

Uw eigen leerportal!

Ontwikkelen van content en toetsen

Heeft u juist behoefte aan online leeroplossingen voor uw eigen bedrijfsspecifieke kennis- en vaardigheden? InAspire helpt u graag met het inrichten van uw eigen leerportal waarin uw eigen- en standaard content opgenomen kan worden. Door zorgvuldig na te denken over leer- en inwerktrajecten voorkomt u onsamenhangende en versnipperde inzet van trainingen en cursussen.

InAspire beschikt over en is reseller van Test-IT Online, de online leerportal dat u op elk moment, op elke locatie en op elk apparaat kunt gebruiken. Het enige wat u nodig heeft is een internetverbinding.

De online leerportal kan volledig in eigen beheer, in beheer van InAspire of met ondersteuning vanuit InAspire ingericht en onderhouden worden. Zo kunnen we samen voor elke opleidingsbehoefte een online leeroplossing op maat maken. Inclusief eventuele toets- en meetinstrumenten, certificaten en rapportages.

Een leerportal kan bestaan uit (zelfontwikkelde) theorie-/e-learningmodules, nulmetingen, eindtoetsen, evaluaties, edugames en/of enquêtes. Middels het dasboard houdt u overzicht en ziet u welke leeractiviteiten er plaatsvinden op globaal, module en/of individueel niveau.

Certificering en Examinering

Certificeren

Het volgen van een opleiding of training is belangrijk om onszelf verder te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk mooi als die ontwikkeling ook aangetoond kan worden door het behalen van een toets of examen en een certificaat. Een certificaat is waardevol voor het eigen portfolio en CV.

Certificaat Digitale Vaardigheden

InAspire onderhoudt en beheert het certificaat Digitale Vaardigheden. Meer informatie is te vinden op de website
www.e-userskills.nl. De trainers van InAspire College leiden desgewenst ook op voor dit certificaat. Dit examen is ook het officiële examen dat in het reguliere mbo gebruikt wordt voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd.

Examineren

InAspire heeft jarenlange ervaring met het examineren van mbo (ICT) examens - gesimuleerd en in de beroepspraktijk. Ook het coachen van docenten (voor, tijdens en na het examineren) is een dienst die wij met veel plezier uitvoeren.

Online Leeroplossingen

Nulmeting

Meten = weten. Een cliché. Maar wel belangrijk als u medewerkers efficiënt en effectief wilt trainen. Een nulmeting maakt duidelijk waar iemand staat en wat het huidige kennis-, inzicht- en vaardigheidsniveau is. Op basis van objectieve data uit de nulmeting kan gericht worden getraind en wordt voorkomen dat iemand een hele training moet volgen terwijl slechts 20% nuttig was geweest. Gericht trainen levert een beter resultaat op en bevordert de motivatie voor deelname aan een training.

Wilt u weten waar uw medewerkers staan? Of wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te toetsen en als het ware in de spiegel te kijken? Dan bieden wij de mogelijkheid aan om een nulmeting uit te voeren. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kan een medewerker een of meerdere onderdelen van het opleidingsprogramma volgen om zich zo verder te bekwamen tot op het gewenste niveau. De nulmeting wordt online aangeboden en kan op elke plek met een computer met internetverbinding worden afgenomen.

Op basis van een eigen opleidingsprogramma dat vooraf wordt samengesteld, bijvoorbeeld samen met een interne projectgroep, kan de nulmeting op maat gemaakt worden, zodat het goed aansluit bij de organisatie.

De nulmeting is ook een prima instrument om in te zetten in een onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers. 

Naast nulmetingen op maat biedt InAspire ook standaard-nulmetingen aan. Deze zijn direct inzetbaar.

Theorie - E-learning

InAspire beschikt voor diverse onderwerpen over online theoriemodules. E-learning zien wij als een prima oplossing om 24/7 content te bekijken, te oefenen en te leren. De trainers van InAspire College gebruiken de diverse leerinhouden ook tijdens hun klassikale trainingen, zodat de leerstof op diverse manieren herhaald aangeboden wordt.

Eindtoetsing

InAspire maakt samen met u een eindtoets voor uw bestaande of nieuwe opleidingen. Middels een eindtoets toont de medewerker aan over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken. Zo kunt u meten of trainingen effectief zijn geweest en het gewenste resultaat hebben. Aan elke eindtoets kan een (bedrijfs)certificaat worden gekoppeld.

Naast het maken van uw eigen specifieke eindtoetsen biedt InAspire ook de standaard eindtoets Digitale Vaardigheden aan. Zie e-userskills.nl

Onboarding en Borging

Leven lang ontwikkelen

Door training en bijscholing ontwikkelt de individuele medewerker niet alleen zichzelf, maar ontwikkelt de organisatie zich ook als geheel. En dat willen we vasthouden. Er is geïnvesteerd in opleidingen en training, maar hoe biedt u medewerkers de mogelijkheid om ‘bij te blijven’ en hoe borgt u de nieuw opgedane kennis en ervaring?

Natuurlijk kunt u herhalings- en vervolgcursussen aanbieden. Maar dat sluit niet altijd aan bij de individuele leerwens en het moment waarop de leervraag ontstaat. Voor korte leervragen leren medewerkers liever zelfstandig op het moment dat het ook nodig is. Wij bieden daar een mooie online oplossing voor door middel van een eigen leerportal. In deze portal kunnen eerder ontwikkelde nulmetingen, toetsen en bestaande of nieuwe theoriemodules geplaatst worden.

Nieuwe medewerkers wilt u het liefst zo snel mogelijk ook op het gewenste niveau laten meewerken. Een eigen onboardingsprogramma kan geheel op maat ingericht worden en een plek krijgen binnen de leerportal. Zo biedt het onboardingsprogramma geweldige mogelijkheden voor nieuwe medewerkers om zich snel binnen de organisatie en de afdeling in te werken. En met een goed onboardingsproces weten organisaties medewerkers beter te binden. Door standaard onderdelen van het inwerkprogramma via een online omgeving aan te bieden kan de medewerker daar zelfstandig in eigen tempo aan werken. Als werkgever of manager kunt u zo meer tijd aan de begeleiding van de medewerker zelf besteden.