Skip to main content

Eigen logo hier?

Maak het leerportaal persoonlijk door hier het logo van de organisatie te plaatsen.

Eigen content

Uitleg van eigen applicaties in het leerportaal? Of werkinstructies of handleidingen onder één knop?

Dat kan ook! Eventueel ook in samenwerking met ons. We hebben ruim ervaring in het maken van instructievideo's.
Bekijk hier een voorbeeld.

Trainingskalender

Laat medewerkers zich zelf inschrijven voor bijvoorbeeld trainingen of workshops. Dit neemt veel werk uit handen.

Zelfevaluaties

Laat medewerkers hun kennis en vaardigheden evalueren door het aanbieden van toetsen. Bijvoorbeeld de zelfevaluatie Digivaardig. 

Tri2Learn

Verrijk het Leerportaal met de bestaande pakketten Tri2Learn 365 en Tri2Learn Security Online.

Tri2Learn

Verrijk het Leerportaal met de bestaande pakketten Tri2Learn 365 en Tri2Learn Security Online.

Een leerportaal biedt medewerkers de mogelijkheid om kennis op te doen en vaardigheden te oefenen wanneer het hen uitkomt én in hun eigen tempo!

Een leerportaal is zinvol voor het informeren van nieuwe medewerkers over de door de organisatie gebruikte applicaties.

Een leerportaal is zinvol voor borging en het up-to-date houden van de benodigde kennis en vaardigheden.

Een 'eigen' Leerportaal

Door training en bijscholing ontwikkelt de individuele medewerker niet alleen zichzelf, maar ontwikkelt de organisatie zich ook als geheel. En dat wil je vasthouden. Er is geïnvesteerd in opleidingen en training, maar hoe bied je medewerkers de mogelijkheid om ‘bij te blijven’ en hoe borg je de nieuw opgedane kennis en ervaring?

Natuurlijk kun je herhalings- en vervolgtrainingen aanbieden, maar dat sluit niet altijd aan bij de individuele leerwens en het moment waarop de leervraag ontstaat. Voor korte leervragen leren medewerkers liever zelfstandig op het moment dat het ook nodig is. Wij bieden daar een mooie online leeroplossing voor: Het Leerportaal.


  1. Heb je behoefte aan online leeroplossingen voor eigen bedrijfsspecifieke kennis- en vaardigheden? InAspire helpt graag met het inrichten van een eigen leerportaal waarin eigen en bestaande content opgenomen kan worden.
  2. Het leerportaal kan bestaan uit (zelfontwikkelde) theorie-/e-learningmodules, instructievideo's, zelfevaluaties (nulmetingen), eindtoetsen, evaluatieformulieren en/of enquêtes.
  3. Er bestaat ook een mogelijkheid om een trainings- of inschrijfkalender toe te voegen. Hiermee is het mogelijk om evenementen in te plannen zodat de werknemers zich aan kunnen melden.
  4. Het is dus mogelijk om samen met ons een online leeroplossing op maat te maken. Inclusief eventuele toets- en meetinstrumenten, certificaten en rapportages. Middels een dashboard houd je overzicht en zie je welke leeractiviteiten er plaatsvinden op individueel, organisatie en module niveau.
  5. Het leerportaal kan op elk moment, op elke locatie en via elk apparaat benaderd worden. Het enige wat nodig is is een internetverbinding i.c.m. een computer of mobile device.
  6. Het leerportaal kan volledig in eigen beheer, in beheer van InAspire of met ondersteuning vanuit InAspire ingericht en onderhouden worden.

E-learning

Het grote voordeel van E-Learning is natuurlijk om zelf te kunnen bepalen wanneer je zin en tijd hebt om eens in de materie te duiken. Je hebt een computer met een onlineverbinding nodig en je kunt in je eigen tempo aan de slag.

InAspire beschikt voor diverse onderwerpen over online theoriemodules. E-learning zien wij als een prima oplossing om 24/7 content te bekijken, te oefenen en te leren. De trainers van InAspire College gebruiken de diverse leerinhouden ook tijdens hun klassikale trainingen, zodat de leerstof op diverse manieren herhaald aangeboden wordt.

Dit komt borging van kennis en vaardigheden ten goede!

Kant en Klaar Online

InAspire beschikt over een 'kant-en-klare' pakketten, bestaande uit diverse e-learnings, instructievideo's, oefeningen en toetsen.

De content sluit naadloos aan op onze klassikale en online trainingen, Webinars en Workshops en versterkt hiermee ons credo: Leren - Toetsen - Borgen

Inschrijfkalender

Het is mogelijk om via InAspire over een inschrijfkalender te beschikken. Trainingen, Workshops, Uitgiftes van materialen... allerlei evenementen kunnen in deze online kalender gezet worden.

Deze kalender kan een plek krijgen in een Leerportaal, maar is ook prima te gebruiken via een knop op bijvoorbeeld een Intranetpagina. Zo kunnen medewerkers zich inschrijven voor een evenement. 

InAspire ontzorgt organisaties van alle administratieve rompslomp die er komt kijken om deelnemers uit te nodigen voor een evenement.

Bekijk onze trainingskalender als voorbeeld!

Zelfevaluatie

Een zelfevaluatie maakt voor iemand duidelijk waar hij/zij staat en wat het huidige kennis-, inzicht- en vaardigheidsniveau is. Op basis van objectieve data uit de zelfevaluatie kan gericht worden getraind en wordt voorkomen dat iemand een hele training moet volgen terwijl bijvoorbeeld slechts 20% nuttig was geweest. Gericht trainen levert een beter resultaat op en bevordert de motivatie voor deelname aan een training.

De zelfevaluatie is ook een prima instrument om in te zetten in een onboarding-programma, of tijdens sollicitaties voor (potentieel) nieuwe medewerkers.

Kijk voor meer info over de Zelfevaluatie Digivaardig op deze pagina.

Eigen content

In het kader van 'onboarding' wil je het liefst zo snel mogelijk nieuwe medewerkers op het gewenste niveau laten meewerken. Voor bestaande of nieuw te introduceren bedrijfsspecifieke toepassingen wil je graag dat alle medewerkers hier snel vaardig in worden. Uitleg m.b.t. deze programma's kan een plek krijgen binnen het leerportaal. Zo kunnen medewerkers daar zelfstandig én in hun eigen tempo aan werken.

InAspire kan hierbij ondersteunen!
We hebben ruime ervaring in het opzetten van e-learnings en het maken van korte instructievideo's. We trainen ook mensen om deze video's zelf te maken. Samen met de mensen die beschikken over de expertise van een bepaald onderwerp, werken we van niets naar een volledig uitgewerkte instructievideo/content.

Bekijk hier een voorbeeld van een instructievideo.