Skip to main content

Tri2 Coach

In deze tijd van zelforganiserende en multidisciplinaire teams, van lerende organisaties en van agile werken wordt er veel van medewerkers verwacht. Naast het up-to-date houden van vakinhoudelijke skills is het wenselijk dat medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen en ontplooien. Om dit alles op een succesvolle manier te laten plaatsvinden is het belangrijk dat iedereen de juiste aandacht en begeleiding krijgt. Een organisatie met voldoende professionals met coachingsvaardigheden biedt een uitstekende uitgangspositie om dit te realiseren.

Tri2Coach© Coachingsvaardigheden voor professionals

Met onze training Tri2Coach© leiden wij uw eigen medewerkers op tot coach zodat zij met benodigde inzichten en vaardigheden het beste uit zichzelf en hun collega’s kunnen halen. Wij zien coaching niet als een aparte activiteit, maar als een aspect van het dagelijkse werk van mensen in verbinding met andere mensen.

Naast het aanreiken van een reeks praktische tools en inzichten, krijgen deelnemers van ons vooral de kans om in een veilige omgeving te ervaren wat coaching is. Door het afwisselen van theorie, oefeningen en casussen leren de deelnemers veel over zichzelf en hoe zij heel gericht en praktisch de ander kunnen ondersteunen bij hun ontwikkelvragen.

Voor wie?

Je bent of wordt een professional met een coachende functie of rol, bijvoorbeeld als leidinggevende, senior of mentor. Je hebt al ervaring met coachen of nog helemaal niet. Je wilt in ieder geval je coachingsvaardigheden aanscherpen om anderen effectief te coachen en begeleiden.

Tijdens het onderdeel ‘over coaching’ komen zaken aan bod als:

 • Vormen van coaching
 • Verbinding maken
 • Overtuigingen en waarden
 • Contracteren
 • Patronen en strategieën
 • Waarnemingsposities
 • Herkaderen
 • Incongruentie

Tijdens het onderdeel ‘jij, de coach’ komen zaken aan bod als:

 • Je bent je eigen gereedschap
 • Voorkeurstijlen
 • Positie als coach
 • Identiteit

Tijdens het onderdeel ‘het coachgesprek’ komen zaken aan bod als:

 • Coachplan
 • Coaching modellen
 • Feedback mechanismen
 • Doelgericht werken