Skip to main content

Tri2 Present

Binnen organisaties komt het geregeld voor dat medewerkers gevraagd worden om een presentatie te verzorgen over iets waar zij veel over weten. Dat kan een presentatie zijn aan andere collega’s, voor het managementteam, of wellicht bij een klant of op een conferentie. Inhoudelijk is er dan vaak wel voldoende kennis, maar heeft een medewerker ook voldoende kennis van en ervaring met het presenteren zelf?  Om er voor te zorgen dat het doel van de presentatie ook echt bereikt wordt, is het goed om medewerkers te trainen in het voorbereiden en verzorgen van doelgerichte en overtuigende presentaties.

Tri2Present©

Met onze training Tri2Present© bieden wij medewerkers de benodigde inzichten en kennis om een presentatie op een gedegen manier te kunnen voorbereiden en verzorgen.
Vanuit het perspectief van de toeschouwer en hoe deze informatie kan opnemen en verwerken, geven we de deelnemers inzicht in de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van presenteren. De deelnemers leren om een duidelijke doelen te formuleren en welke actoren er allemaal belangrijk zijn om die doelen te bereiken. We bekijken de technische aspecten zoals het visueel maken van informatie op een scherm, maar ook op hoe communicatie werkt en hoe je kunt omgaan met weerstand. We wisselen voortdurend af tussen theorie, opdrachten en aan elkaar presenteren om het leerrendement te optimaliseren. Ook geven we handige tips & tricks en er is ruimte voor persoonlijke accenten en wensen van de deelnemers.

Tijdens het onderdeel Over presenteren komen zaken aan bod als:

 • Hoe leren mensen van een presentatie?
 • Soorten presentaties
 • Presentatievormen
 • Hoe sta jij voor een groep?

Tijdens het onderdeel Presentatie opzetten komen zaken aan bod als:

 • Voorbereiding
 • Doelen bepalen
 • Doelgroepananlyse
 • Orientatie en verdieping op het onderwerp
 • Inhoud en structuur bepalen
 • Presentatietools bepalen (incl. techniek)
 • Presentatie maken
 • Oefenen

Tijdens het onderdeel Presentatie verzorgen komen zaken aan bod als:

 • Presenteren
 • Voorbereiding (locatie, voorzieningen etc.)
 • Techniek testen (incl. presenteren als de techniek je in de steek laat)
 • Omgaan met publiek (interactie, weerstand etc.)