Skip to main content

Tri2 Train

Met ons Tri2Train programma leiden wij uw eigen medewerkers op zodat zij inhoudelijk en didactisch de juiste kennis en kunde door kunnen geven aan collega’s binnen uw eigen organisatie.

Een training volgen is één ding. Maar hoe zorgt u ervoor dat het geleerde blijvend een plek in de organisatie krijgt en beschikbaar komt voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers, uw trainers en docenten? 

Tri2Train©

InAspire College biedt ook een trainingsprogramma voor (toekomstige) trainers. Hierbij vinden wij het vooral belangrijk om de juiste tools mee te geven om de (interne) trainingen te verzorgen. Uitleg van benodigd materiaal, didactische opzet van de training en het aanbrengen van variaties in de training zijn ingrediënten die aan bod komen.
Om (toekomstige) trainers voldoende te kunnen ondersteunen werken we met ons zogenaamde Tri2Train© programma.

Tri2Train© is een drietraps-programma bestaande uit Over leren(1), een Training opzetten(2) en een Training verzorgen(3). Doel van dit programma is om specialisten op de werkvloer voldoende handvatten te geven om zowel nieuwe medewerkers als zittende medewerkers binnen de eigen organisatie op te leiden. Wellicht in de toekomst zelfs daarbuiten. Tri2Train© richt zich op hoe een training opgezet, voorbereid en gegeven wordt; de eigen specialistische inhoud wordt waar mogelijk als casus ingezet.

Tijdens het onderdeel Over leren komen zaken aan bod als:

 • Wat is trainen?
 • Hoe leren mensen?
 • Energizers en voorstelrondes
 • Jij, de trainer en de taken van een trainer
 • Omgaan met weerstand

Tijdens het onderdeel Training opzetten komen zaken aan bod als:

 • Bepalen van leerdoelen
 • Didactische werkvormen
 • Wie ga je trainen, wat is de doelgroep
 • Structuur aanbrengen
 • Trainingsprogramma vaststellen

Tijdens het onderdeel Training verzorgen komen zaken aan bod als:

 • Oefenen in de praktijk door het uitvoeren van een mini-training
 • Omgaan met feedback
 • Coaching on the job (optioneel)